Regulamin szkoły Witaj Wrocław

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, 
zasady i zakres uczestnictwa w szkole języka polskiego „Witaj Wrocław”. 


Szkoła języka polskiego „Witaj Wrocław” jest prowadzona przez Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej, jedną z największych polskich organizacja pozarządowych działających w zakresie edukacji, turystyki i rozwoju przedsiębiorczości. Wspieramy osoby pochodzenia polskiego oraz posiadaczy Karty Polaka. Działamy również na rzecz integracji w polskim społeczeństwie migrantów z Białorusi, Ukrainy, oraz innych obywateli zza wschodniej granicy.